KONTAKT


USŁUGI NOTARIALNE

Notarialne poświadczenie jest formą uwiarygodnienia dokumentu. Jest to prosta czynność, która polega na uwierzytelnieniu przez uprawnioną osobę przedstawionego dokumentu.

Uprawniona osoba składa pod przysięgą swój podpis, który jest potwierdzeniem wiarygodności dokumentu dla zainteresowanych osób.

Serdecznie zapraszamy do naszego biura na Greenpoincie. Do Państwa dyspozycji w naszej kancelarii są dwie osoby posiadające uprawnienia notarialne.