KONTAKT


WYPADKI SAMOCHODOWE

Codzienność pokazuje nam, że najlepszym sposobem unikania wypadków drogowych jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz bezpieczeństwa na drodze zarówno podczas prowadzenia pojazdów jak i będąc pieszym uczestnikiem ruchu drogowego. Nieszczęśliwe wypadki zdarzają się jednak codziennie i wiele osób ulega poważnym obrażeniom ciała.

Nie sposób oszacować i zrekompensować szkód poniesionych w związku z takimi wypadkami. Firmy ubezpieczeniowe oferują gamę ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych w celu zabezpieczenia interesów osób poszkodowanych.

Obowiązkowo każdy właściciel pojazdu powinien posiadać ubezpieczenie związane z ruchem drogowym. Gwarantuje ono pokrycie kosztów opieki medycznej osób poszkodowanych w wypadkach oraz rekompensatę w związku z doznanym bólem i cierpieniem.

Mecenas Kamiński od wielu lat zajmuje się prowadzeniem spraw związanych z wypadkami drogowymi. W zasadzie od początku kiedy to prawo No-Fault zostało ustanowione. Zdobyte doświadczenie zapewnia, że każdy najmniejszy aspekt sprawy jest szczegółowo analizowany. Pamiętajmy, że każda sprawa jest inna, a więc indywidualne podejście oraz możliwość konsultacji sprawy ze specjalistą (np. ekspertem dochodzeniowym) pozwala na dogłębną analizę oraz obranie trafnej linii obrony interesów klienta.

Mecenas Kamiński reprezentuje interesy poszkodowanych kierowców (niezależnie od stopnia przyczynienia się do wypadku), pasażerów oraz pieszych.