25.01.23
Co robić po wypadku samochodowym w Nowym Jorku?
Każdy wypadek samochodowy jest dla jego uczestników szokiem. Wypadki mają to do siebie, że są to z reguły zdarzenia nagłe i trudne do przewidzenia. Poza tym, każdy wypadek jest inny. Zawarte poniżej porady prawdopodobnie umkną Państwa pamięci, proszę jednak na wszelki wypadek zachować poniższe informacje. więcej»

KONTAKT


HomeBlog › Zaskakujący finał spraw o odszkodowania 9/11 dla Polaków

Zaskakujący finał spraw o odszkodowania 9/11 dla Polaków

06.30.2015

Zawarta ugoda to godziwe zadośćuczynienie dla poszkodowanych pracowników polskiego pochodzenia.

W połowie bieżącego miesiąca, tj. niemal po 10 latach negocjacji i przygotowań do procesu, zakończyła się sprawa o odszkodowania po atakach 9/11 dla pracowników poszkodowanych w wyniku pracy w 71 prywatnych budynkach znajdujacych się przy strefie WTC. Właściciele tych budynków, kontraktorzy i podwykonawcy zlecający tam prace, jak rownież 82 osoby poszkodowane – reprezentowane przez Gregory J. Cannata & Associates, LLP oraz Robert A. Grochow, P.C. – doszły do porozumienia w sprawie wypłaty odszkodowań. Kwota ugody przekroczyła $53,800,000.

Ugodę zatwierdzał ten sam sędzia Sądu Federalnego – Allvin K. Hellerstein – który orzekał również w poprzednich sprawach o odszkodowania dla pracowników i wolontariuszy pracujących w strefie narażenia na działenie szkodliwych substancji po upadku wierz WTC.

Ogromny wkład obrońców osób poszkodowanych – Gregory J. Cannata & Associates, LLP oraz Robert A. Grochow, P.C. – którzy na potrzeby tej wyjątkowej sprawy opracowali specjalny model punktowej oceny każdego z poszkodowanych, zasługuje na uznanie.

„Największą trudność w sprawach zbiorowych stanowi ocena szkody poniesionej przez każdego z poszkodowanych. My, w naszym modelu opracowaliśmy metodę indywidualnego podejścia do każdego z klientów, tak aby żaden z warunków nie umknął uwadze zespołu, który negocjował warunki ugody. Każdy klient został potraktowany indywidualnie, pomimo że ostatecznie sędzia zatwierdzał jedną sumę odszkodowania” – powiedział Gregory J. Cannata.

Punkty przyznawane były głównie za rozpoznanie choroby, jej stan zaawansowania i wynikające z niej dalsze komplikacje, do smierci włącznie. Dodatkowe punkty poszkodowany otrzymywał w zależności od wysokości utraconych zarobków, zawartej wcześniej ugody z miastem NYC lub jeżeli Social Security Disability lub sędzia Workers’ Compensation Board orzekł o cakowitej lub częściowej niezdolności poszkodowanego do dalszej pracy. Z kolei ujemne punkty przyznawane były za palenie papierosów oraz wiek poszkodowanego jeżeli podczas 9/11 miał ponad 50 lat.

Powołana w procesie grupa niezależnych ekspertów – Garretson Resolution Group – uznała opracowany model za „racjonalny, obiektywny, sprawiedliwy i skuteczny”, co było dużym sukcesem kancelarii Gregory J. Cannata & Associates.

Pracownicy pracujący po atakach 9/11 w budynkach prywatnych przyleglych do strefy WTC często nie byli wyposażani przez pracodawców w żadne zabezpieczenia chroniące ich przed wdychaniem i przyjmowaniem szkodliwego pyłu. Nie mieli wówczas świadomości jak szkodliwy wpływ będzie to maiło na ich zdrowie w niedalekiej przyszłości.

Odszkodowania dla 82 klientów reprezentowanych przez Gregory J. Cannata & Associates, LLP oraz Robert A. Grochow, P.C. wynoszą średnio $656,119 i mieszczą się w przedziale od $25,000 (dla najmniej poszkodowanych) do $1,453,089.72 (dla najbardziej poszkodowanych). Cierpią oni przede wszystkim na choroby układu oddechowego, pokarmowego oraz choroby psychiczne. Zaskakująca dla wielu klientów tak wysoka kwota odszkodowań przyjmowana jest przez nich z ogromnym entuzjazmem.

W dniu 24 czerwca 2015 roku w Kancelarii Mecenasa Andrzeja Kamińskiego odbyła się konferencja prasowa, podczas której jeden z głównych przedstawicieli osób poszkodowanych – Gregory J. Cannata przedstawił informacje na temat zawartej ugody.

Spośród 82 klientów, 47 to polscy emigranci. Dla wielu z nich Kancelaria Mecenasa Andrzeja Kamińskiego z Greenpointu prowadziła sprawy Workers’ Compensation. „W celu osiągnięcia jak najlepszego wyniku dla każdego z klientów, konieczna była ścisła współpraca i koordynacja pomiędzy sprawą cywilną prowadzoną przez Gregory Cannata oraz sprawą Workers Compersation, prowadzoną przeze mnie” – powiedział Andrzej Kamiński. „Współpracujemy razem od ponad 10 lat i prowadziliśmy wspólnie blisko 100 spraw. Mieliśmy różne role w prowadzeniu tych spraw, jednak wzajemnie się one uzupełniały. Ja w sprawie Workers’ Compensation starałem się, aby każda diagnoza została uznana przez sąd. Z kolei na tej podstawie poszkodowany otrzymywał dodatkowe punkty w sprawie cywilnej”.
Decyzje podejmowane w sprawach Workers’ Compensation mają często bardzo duży wpływ na powodzenie sprawy cywilnej i odwrotnie, decyzje wydane w sprawach cywilnych rzutują na efekty sprawy Workers’ Compensation.

Prawie wszyscy poszkodowani pracownicy, którzy otrzymają odszkodowania w ramach zatwierdzonej ugody, jest lub było członkami związku zawodowego Local 78. Zrzesza on pracowników zajmujących się usuwaniem azbestu, ołowiu i innych materiałów niebezpiecznych. Prezes związku – Kazimierz Prośniewski – również obecny podczas środowej konferencji, przypomniał, że „to Local 78 był inicjatorem pierwszych spotkań poszkodowanych pracowników z przedstawicielami różnych kancelarii prawnych na Greenpoincie”. Współpracował on także z kancelarią Gregory J. Cannata & Associates oraz kancelarią Mecenasa Andrzeja Kamińskiego.

Okres negocjacji i przygotowań do procesu, to czas ciężkiej pracy wszystkich zespołów. Miliony stron raportów medycznych, ekspertyz lekarskich i opinii consultantów oceniajacych poniesione przez poszkodowanych szkody. Setki godzin spędzone na przygotowaniach na przesłuchania. Lata analiz, negocjacji i trudnych decyzji. 15 klientów przechodziło wielodniowe stresujące przesłuchania przed zespołem oskarżonych i adwokatów.

„W trakcie trwania każdej sprawy zawsze omawiamy strategię działania, stan zdrowia poszkodowanego, wysokość roszczeń o utracone zarobki, przygotowujemy świadków na przesłuchania, itd. Ścisła współpraca Gregory J. Cannata & Associates oraz kancelarii Andrzeja Kamińskiego przynosi wymierne efekty dla naszych klientów, co potwierdzają wysokości wygranych!” – stwierdził Gregory Cannata.

Sędzia zatiwerdzając ugodę pomiedzy poszkodowanymi pracownikami a właścicielami 71 budynków, kontraktorami i podwykonawcami zlecającymi tam prace, ocenił negocjacje jako prowadzone w sposób przeciwstawny i wolne od jakiejkolwiek zmowy. Uznał, że czas poświęcony na zebranie materiałów i osiągnięcie ugody umożliwił wszystkim stronom sprawiedliwą ocenę watości roszczenia. Wynegocjowaną wysokość odszkodowań uznał za „mieszczącą się w racjonalnych granicach”, odzwierciedlającą „niepewność aspektów prawnych i okoliczności”, jak rownież mającą na uwadze „ryzyka oraz koszty” towarzyszące skomplikowanym i długotrwałym procesom sądowym.

Osiągnięta ugoda godziwie rekompensuje poszkodowanym trud jaki włożyli w odbudowę budynków prywatnych graniczących ze strefą „0” po atakach 9/11.

Niestety dla 5 z poszkodowanych rekomensata przychodzi zbyt późno. Ze wzgledu na śmierć uprawnionych odszkodowanie otrzymają uprawnieni członkowie ich rodzin.